ANBI – schenken met voordeel

Stichting CTIW heeft een ANBI-status.

 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt vrijgesteld van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

 

Een ANBI status heeft een aantal publictatie verplichtingen, zoals een actueel beleidsplan en een financieel jaarverslag. Ons meest recente jaarverslag kan je hier ook vinden.