strategie

Om de doelstelling te bereiken zullen we samenwerken met lokale partners, we zullen de projecten niet zelfstandig uitvoeren. Wij zullen projecten identificeren die lokale (potentiële) partners opgezet hebben of de ambitie hebben om op te zetten. De grootte van het project en betrokkenheid van Stichting CTIW in vergelijking met andere partners kunnen per project variëren.

 

Stichting CTIW zal de lokale partners begeleiden in het opzetten van de projecten en wanneer nodig daarin advies en kennis delen en training geven, maar het uitvoeren van de projecten zal grotendeels in handen zijn van de lokale partners. Begeleiding, advies en training vanuit de Stichting CTIW zal op afstand gegeven worden via online communicatie. Waar mogelijk zal er ook training gegeven worden in de project landen door externen die expertise hebben op bepaalde vlakken, deze trainingen zullen grotendeels in persoon gehouden worden (als de situatie dit mogelijk maakt binnen de Covid-19 situatie en regels van het land).

 

Wij willen dit bereiken door samenwerking met lokaal geregistreerde stichtingen in de landen waar de projecten plaats zullen vinden, zoals met samenwerking met onder andere (maar niet beperkt tot) de CTIW Foundation, ROF Foundation, You & You Foundation, Seeway Akwabaa Ghana, Rural for Relief International. Op deze manier proberen wij onze projecten realiseren. Onze visie is om op de lange termijn, projecten te ondersteunen in geheel Sub-Saharaans Afrika.

 

Vanuit Nederland zullen we fondsen werven voor de projecten en het bestuur van Stichting CTIW zal zich samen met haar team van vrijwilligers hiervoor inzetten. Daarnaast zullen de lokale partners zelf ook lokaal en internationaal fondsen werven en niet enkel afhankelijk zijn van Stichting CTIW voor hun inkomsten.

 

Als Stichting CTIW zullen we niet alleen financieel bijdragen, maar daarnaast zullen we gedoneerde goederen verzamelen in Nederland en deze verschepen naar de projectlanden om ook op deze manier de projecten te kunnen ondersteunen.

 

Daarom zullen we ook vanuit Nederland met een team van vrijwilligers werken om gedoneerde materialen te verzamelen, te vervoeren, tijdelijk op te slaan en uiteindelijk in een container naar Ghana te verschepen.

 

Criteria

 

De selectie van een beoogd project is gebaseerd op basis van onder andere de volgende criteria:

 

  • Het project valt binnen de doelstelling en activiteiten die geïdentificeerd zijn in de statuten van de stichting;
  • Aanwezigheid van lokale partners die bereid zijn om samen te werken aan dit project en daarbij ook bereid zijn advies, begeleiding en training te krijgen en deze te implementeren om het project succesvol te laten verlopen;
  • Stabiliteit, veiligheid en politieke situatie in de regio;