Geef een gift!

Om ons werk te kunnen doen zijn we afhankelijk van donateurs, organisaties en instellingen die ons financieel steunen.

 

Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons maandelijks of eenmalig willen steunen met een financiële bijdrage. We horen graag van je!

 

Bijdrages kunnen overgemaakt worden naar:

NL40 INGB 0008 1256 69 t.n.v. Stichting CTIW

 

We hebben een ANBI status, giften komen in aanmerking voor belasting afrek.

 

Giften kunnen ook naar ons overgemaakt worden via de Givt app.