introductie

Stichting CTIW is in februari 2021 opgericht en voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van de drie bestuursleden van de stichting. CTIW staat voor Children and Teens In Worship, en de naam is voortgevloeid van de CTIW Foundation in Ghana. De CTIW Foundation in Ghana is sinds 2013 actief en werkt samen met verschillende lokale partners in het verwezenlijken van hun projecten.

 

Na een aantal jaar is het verlangen steeds meer gegroeid om ook in Nederland een stichting te registeren om zo de verschillende lokale organisaties en de projecten beter te representeren en beter in staat te zijn om in Nederland fondsen te werven.


Stichting CTIW in Nederland werkt als overkoepelende organisatie samen met de lokale partners om projecten te realiseren en naast fondsenwerving, spelen we een actieve rol in het trainen van vrijwilligers en begeleiden van de projecten.

 

Ons streven als een christelijke, interkerkelijke stichting is om een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden, zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen van achtergestelde gemeenschappen in Ghana en de rest van het Afrikaanse continent. Daarnaast willen we op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied gemeenschappen ondersteunen.

 

MISSIE, VISIE EN IDENTITEIT

Onze missie:

Een bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden, zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen van gemeenschappen in Ghana en de rest van het Afrikaanse continent. Daarnaast willen we op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied kinderen en tieners en hun families ondersteunen.

 

Onze visie & identiteit:

We werken vanuit onze christelijke normen en waarden waarbij we iedereen een helpende hand geven ongeacht religie of overtuiging. Wanneer er ruimte is voor zelfontwikkeling en zelfontplooiing, creëren we ook de mogelijkheid voor velen om voor zichzelf, hun familie en hun naasten te zorgen.

 

Onze wens is verbeterde leefomstandigheden voor kinderen en tieners en hun families op het Afrikaanse continent. Vanuit Nederland kunnen we voorzien in kennis, ervaringen en financiële ondersteuning om lokaal samen te werken met verschillende organisaties met als doel die gewenste ruimte aan kwetsbaren te bieden. 

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:                     Petra van Liere-Addo

Penningmeester:            Gerridina Vos

Secretaris:                     Mirjam Nelleke Tineke Theodora Schreurs

 

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), zoals ook beschreven staan in de statuten van Stichting CTIW. Het bestuur is vrijwillig en ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.