mAATSCHAPPELIJK WERK EN WELZIJN CENTRUM

Ons doel is om maatschappelijk werk toegangkelijk te maken voor kinderen, tieners en jeugd die in een ongezonde situatie opgroeien, waarbij we focussen op de jongere generatie die opgroeien in de sloppenwijken van Accra, Kumasi, Takoradi en andere groeiende steden. 

 

We willen de jongere generatie en hun familie een hoop voor de toekomst geven. Dit doen we door naast begeleiding, ook mogelijkheden tot scholing, opleiding en vergroting van hun dagelijkse inkomsten te faciliteren voor hunzelf en hun naaste familie.

 

Dit project is afgelopen tijd extra belangrijk geworden omdat er nog meer mensen maatschappelijke hulp nodig hebben. Ontwikkelingslanden zoals Ghana ervaren grote enorme economische gevolgen van COVID-19-pandermie, wat geleid heeft tot verslechterende leefsomstandigheden en negatieve socio-economische inpacts in met name achtergestelde gemeenschappen. Dit is versterkt door de oorlog in Oekraine, wat prijzen op de wereldmarkt instabiel gemaakt heeft, en sinds Ghana hevig afhankelijk is van imports, heeft dit ervoor gezorgd dat de levenstandaard van Ghanesen sterk achteruit is gegaan.

 

Dit resulteert onder andere in een alarmerende toename van:

 

 • Schooluitval, kinderen en tieners kunnen niet meer naar school omdat ouders dit niet kunnen betalen;
 • Kinderen werken om zo de familie financiëel te helpen;
 • Groei van sloppenwijken;
 • Groeiende werkloosheid;
 • Meer familieproblemen ((seksueel) misbruik, drank en drugs gebruik door ouders, ziekte, etc.)
 • Verwarring en depressie onder de jeugd over hun toekomst en hun loopbaanmogelijkheden

 

We hebben een stuk grond veiliggesteld voor de bouw van een Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn, wat het volgende aan zal bieden:

 

 • Hulp aan straat- en dakloze minderjarigen om weer terug naar school te kunnen;
 • Counselling, coaching en begeleiding van kinderen / tieners / jeugd met maatschappelijke problemen;
 • Hulp aan werklozen bij het vinden van een nieuwe loopbaan op basis van nieuwe economische kansen door middel van vaardigheidstrainingen;
 • Tijdelijke accommodatie om de sociaal kwetsbaren te helpen terug te keren naar hun eigen familie.
 • Het organiseren van Alpha-cursussen voor de jeugd.