SCHOOLONDERSTEUNING-PROJECT

De CTIW Foundation helpt kansarme scholen om een betere kwaliteit van onderwijs aan te bieden, met het doel om het volgende te bereiken:

 

  • Minder voortijdige schoolverlaters;
  • Er stromen meer leerlingen door naar het hoger onderwijs;
  • Daardoor hebben ze een grotere kans op werk in fatsoenlijk betaalde banen;
  • Voldoende inkomen om hun (toekomstige) gezinnen te onderhouden;
  • De lokale activiteiten van ouders verbeteren door het delen van hun nieuwe kennis en financiële investeringen;
  • Hierdoor dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van de community.

 

Deze impact draagt bij aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

 

Daarnaast brengt dit het volgende met zich mee voor de scholen:

 

  • De operationele kosten te kunnen verlagen;
  • Hierdoor kunnen er beurzen verstrekt worden aan leerlingen uit kansarme gezinnen;
  • En waardoor er onderwijs van betere kwaliteit aangeboden kan worden.

 

We bereiken dit door het verzamelen van schoolmeubilair, computers, laptops en tablets, schoolborden, educatieve spellen en spelmateriaal voor binnen en buiten, sportartikelen, enz. Wij verzamelen deze items in dankzij de donaties van o.a. scholen en particulieren uit Nederland. Deze container wordt dan verscheept naar het betreffende projectland.

 

Door deze materialen te doneren, kan de school in het projectland het lesgeven en leren interactiever, spannender en aantrekkelijker maken voor de leerlingen. Daardoor worden de kinderen en tieners enthousiaster voor hun lessen, zullen ze bemoedigd worden om elke les bij te wonen, en zullen ze eerder hun examens kunnen halen om zo ook hoger onderwijs te kunnen volgen.